Studierichtingen

Home > Secundair onderwijs > Studierichtingen

OLVA is een school waar je kan studeren. Ja, er wordt gewerkt, hard zelfs. Maar het is best aardig om bij te leren: wiskundige raadsels oplossen, Franse werkwoorden vervoegen, in het voetspoor van de geschiedenis treden, in de les Latijn Julius Caesar en in de les Grieks Alexander de Grote ontmoeten … Cool hoor!

 

Je wordt er vaardig in onze (ver)nieuw(d)e en gespecialiseerde lokalen voor ICT, biologie, chemie, fysica, wetenschappelijk werk, beeld, geschiedenis, techniek, aardrijkskunde …

Nieuwe invulling 1e jaar vanaf september 2019

Algemene vorming (27 u.):

Engels, Frans, Nederlands, aardrijkskunde, natuurwetenschappen, wiskunde, geschiedenis, godsdienst, mens & samenleving, techniek, beeld, muziek en lichamelijke opvoeding

Keuzegedeelte (5 u.):

differentiatie en/of uitbreiding met keuze uit

 • klassieke talen (Latijn)

 • STEM projectwerk

 • bijsturing talen (Nederlands en Frans)

 • verdieping talen (Nederlands en Frans)

 • bijsturing wiskunde

 • verdieping wiskunde

Tijdens de lessen differentiatie worden de leerlingen ingedeeld in nieuwe groepen. We houden daarbij rekening met de interesses, mogelijkheden en noden van elke leerling.
Leerlingen die de leerstof volledig begrijpen, krijgen uitdagingen en verdieping.
Leerlingen die nog moeilijkheden ervaren met de leerstof krijgen extra uitleg en sturen we bij waar nodig.

OLVA+:

wekelijkse keuze uit extra sport, cultuur en creatieve activiteiten

 

Studieaanbod

 

In het 1e jaar krijgen alle leerlingen 27 u. basisvorming gemeenschappelijk. Voor overblijvende 5 u. kun je kiezen uit:

 • optie Algemene vorming (met STEM projectwerk)

 • optie Klassieke talen 

In het 2e jaar volgen alle leerlingen 24 u. gemeenschappelijk. Voor de overblijvende 8 u. kun je kiezen uit:

 • Grieks-Latijn

 • Latijn

 • Moderne wetenschappen

 • Moderne wetenschappen met STEM projectwerk

In het 3e en 4e jaar of 2e graad bieden we volgende studierichtingen aan:

 • Economie

 • Economie-Wiskunde

 • Grieks-Latijn

 • Grieks

 • Latijn

 • Latijn-Wiskunde

 • Wetenschappen

 • Wetenschappen met STEM projectwerk

 

De studierichtingen in het 3e en 4e jaar zetten één of twee vakken centraal: economie, Grieks, Latijn of wetenschappen. Dit zijn de hoofdvakken. Wiskunde wordt al dan niet versterkt gecombineerd met het hoofdvak.

Daarnaast krijgen alle richtingen dezelfde basis algemene vakken (bv. aardrijkskunde, geschiedenis ...), moderne talen en wetenschappen.

In het 5e en 6e jaar of 3e graad bieden we volgende studierichtingen aan:

 • Economie-Moderne talen met seminarie boekhouden

 • Economie-Wiskunde met seminarie boekhouden

 • Grieks-Latijn

 • Grieks-Wiskunde

 • Latijn-Moderne talen

 • Latijn-Wiskunde

 • Moderne talen-Wetenschappen

 • Moderne talen-Wiskunde

 • Wetenschappen-Wiskunde met seminarie inleiding tot wetenschappelijk onderzoek

In het 5e en 6e jaar bestaan alle studierichtingen uit twee polen. Deze polen (bv. Latijn en wiskunde) met één of meer vak(ken) vormen de hoofdvakken.

Daarnaast krijgen de leerlingen ook nog algemene vakken (bv. esthetica, geschiedenis ...). We richten ons op competentiegericht onderwijs met een degelijke voorbereiding op een vervolgtraject aan de hogeschool of universiteit. Dit ondersteunen we o.a. met het seminarie 'zelfstandig onderzoek' in het 6e jaar. Leerlingen werken dan zelfstandig aan een onderzoeksopdracht voor elke pool van hun studierichting.

 
 
 
 

Lessentabellen

Lessentabel 1e jaar
Lessentabel 2e jaar
Lessentabel 3e jaar
Lessentabel 4e jaar
Lessentabel 5e jaar
Lessentabel 6e jaar
Meer weergeven
 
OLVA_2019-2020_Studierichtingengids.jpg

Studierichtingengids 2019-2020

Overzicht van alle studierichtingen en lessentabellen die we in OLVA aanbieden

 
OLVA SMARTSCHOOL
OLVA SMARTSCHOOL
OLVA SMARTSCHOOL
MIJN OLVA
MIJN OLVA
MIJN OLVA
FACEBOOK
FACEBOOK
FACEBOOK
TWITTER @OLVA
TWITTER @OLVA
TWITTER @OLVA