Praktische info

B

 

Bijdrageregeling

Aan de ouders wordt voor de aanvang van het schooljaar een lijst bezorgd met kosten die kunnen worden aangerekend. Deze lijst maakt een onderscheid tussen verplichte en niet verplichte uitgaven, tussen vaste prijzen en richtprijzen, tussen benodigdheden en activiteiten. Op geregelde tijdstippen geven we de leerlingen een onkostennota mee die de ouders moeten vereffenen met het bijgevoegd stortingsformulier of via domiciliëring.

Kosten worden niet aangerekend bij afwezigheid in de mate dat de school de door haar reeds gemaakte kosten kon recupereren of niet moest maken.

Ouders die een meer gespreide betalingswijze verkiezen, nemen vooraf contact op met het onthaal.

Ouders die problemen ondervinden met het betalen van de rekening, kunnen contact opnemen met het onthaal of de directeur om een aangepaste betalingsregeling in alle discretie te bespreken. Bij wanbetaling zal de directeur na contact met de ouders zo nodig maatregelen treffen.

Meer informatie ...

Boekentas

Geen gemakkelijke klus om elke dag je boekentas te maken! Neem je schoolagenda erbij om te weten welke boeken, schriften of ander materieel je mee moet brengen naar school.
Je kunt ook boeken achterlaten in de kastjes achteraan de klas of in een locker die je kunt huren. Zo weegt je boekentas meteen een stuk minder.

 
 

Buitenschoolse activiteiten

Leerlingen die op eigen initiatief, zonder medeweten van directeur, een activiteit organiseren voor medeleerlingen buiten de lesuren (bv. feestje) vallen niet onder de schoolverzekering. De school kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor buitenschoolse activiteiten die niet goedgekeurd zijn door de directie.

1e jaar
2e jaar
3e jaar

Meer informatie? Contacteer ons ...

Kom langs op het onthaal van de school.

Het onthaal is open op:

  • maandag van 8 u. tot 12.30 u. en van 13.30 u. tot 17 u.

  • dinsdag van 8 u. tot 12.30 u. en van 13.30 u. tot 17 u.

  • woensdag van 8 u. tot 12.30 u. en van 13.30 u. tot 15 u.

  • donderdag van 8 u. tot 12.30 u. en van 13.30 u. tot 17 u.

  • vrijdag van 8 u. tot 12.30 u. en van 13.30 u. tot 17 u.

Of neem telefonisch contact op via 050 35 26 10

Of via e-mail naar onthaal@olva.be