Praktische info

D

1e jaar
 

Dagindeling

Dagindeling tijdens een lesdag

Dagindeling tijdens examenperiode

2e jaar
3e jaar
 

Directie

De directeur van de school is Danny Van De Velde. Als je iets wil bespreken met de directeur kan dat tijdens de lespauzes of over de middag in zijn bureau. De adjunct-directeur is Michiel Van den Berghe.
Bij de directie moet je vooraf toelating vragen als je om een of andere reden een lesdag (gedeeltelijk) niet kunt bijwonen (bv. omwille van bezoek aan een orthodontist).
Ook ouders kunnen met de directie spreken, bij voorkeur na afspraak:

Meer informatie? Contacteer ons ...

Kom langs op het onthaal van de school.

Het onthaal is open op:

  • maandag van 8 u. tot 12.30 u. en van 13.30 u. tot 17 u.

  • dinsdag van 8 u. tot 12.30 u. en van 13.30 u. tot 17 u.

  • woensdag van 8 u. tot 12.30 u. en van 13.30 u. tot 15 u.

  • donderdag van 8 u. tot 12.30 u. en van 13.30 u. tot 17 u.

  • vrijdag van 8 u. tot 12.30 u. en van 13.30 u. tot 17 u.

Of neem telefonisch contact op via 050 35 26 10

Of via e-mail naar onthaal@olva.be