1e jaar
2e jaar
3e jaar

Veelgestelde vragen (FAQ)

Vragen over praktische zaken

Hoe verloopt de lesweek? 

Elke morgen:                                                         

 • 1e lesuur: 8.20-9.10 u. 

 • 2e lesuur: 9.10‑10 u.

 • 3e lesuur: 10.20-11.10 u.

 • 4e lesuur: 11.10-12 u.

Maandag- en vrijdagmiddag:

 • 5e lesuur: 13.25‑14.15 u. 

 • 6e lesuur: 14.30-15.20 u.

 • 7e lesuur: 15.20-16.10 u.

 • vrije studie: 16.30-17.45 u. (1e en 2e jaar)/18.15 u. (3e-6e jaar)

Dinsdagmiddag:

 • 5e lesuur: 13.25‑14.15 u. 

 • 6e lesuur: 14.15-15.05 u.

 • 7e lesuur: 15.20-16.10 u.

 • 8e lesuur: 16.10-17 u.

 • vrije studie: 17.15-18.15 u. (1e en 2e jaar)/18.45 u. (3e-6e jaar)

Woensdagmiddag:​

 • vrije studie: 13-15 u. 

Donderdagmiddag:

 • 5e lesuur: 13.25‑14.15 u. 

 • 6e lesuur: 14.15-15.05 u.

 • OLVA PLUS: 15.05-17 u.

 • vrije studie: 17.15-18.15 u. (1e en 2e jaar)/18.45 u. (3e-6e jaar)

’s Morgens en ’s middags is er een belteken vijf minuten voor de aanvang van de lessen. Je bent dan al op school verwacht. Bij het tweede belteken begint de eerste les.

De leerlingen van het 1e en 2e jaar vormen rijen per klas om 8.15 u., 13.20 u. en telkens na de pauze bij het eerste belsignaal. Daar wachten ze op de leerkracht.

Hoe verloopt een examendag? 

 

 • 1e examen: 8.20-10 u.

 • 2e examen: 10.20-12 u.

 • vrije examenstudie: 13-15 u.

Waar vind ik een kalender met een overzicht van de vrije dagen, vakanties, examenperiodes, didactische uitstappen, activiteiten ... ?

​Op de startpagina van Smartschool vind je een kalender. Deze bevat de volledige planning van alle activiteiten op school en een overzicht van de vrije dagen en de vakantieperiodes.

Voor schooljaar 2021-2022 zijn er volgende extra vrije dagen voor leerlingen:

 • facultatieve vrije dag: vrijdag 1 oktober 2021;

 • pedagogische studiedag: maandag 7 februari 2022.

Wat doe ik bij afwezigheid?

 

Je dient bij onvoorziene afwezigheid of afwezigheid wegens ziekte altijd de school telefonisch te verwittigen via 050 35 26 10 of via een bericht (Smartschool).

Als je afwezig bent wegens ziekte, moet je daar een bewijs van voorleggen.

Voor een korte ziekteperiode van één, twee of drie opeenvolgende kalenderdagen volstaat een ondertekende en gedateerde verklaring van je ouders via een afwezigheidsbriefje in de school- en planningsagenda. 

Een medisch attest is nodig als je:

 • vier opeenvolgende kalenderdagen ziek bent;

 • voor de vijfde keer of meer afwezig bent wegens ziekte zonder dat een medisch attest vereist was;

 • ziek bent tijdens de examens.

Je mag steeds afwezig zijn om een begrafenis of huwelijksplechtigheid van een bloed- of aanverwant of iemand die bij jou thuis inwoont, bij te wonen. Je bezorgt vooraf aan de school een verklaring van je ouders, een doodsbericht of -brief of een huwelijksaankondiging of -brief.​​

Mag ik met een topsportstatuut afwezig zijn?

 

Als je in het bezit bent van het topsportstatuut (A of B) kun je maximum 40 halve lesdagen afwezig blijven om deel te nemen aan stages, tornooien en wedstrijden. Dit geldt niet voor het volgen van wekelijkse trainingen.

Ook sporters die niet in het bezit zijn van een topsportstatuut, kunnen van de school de toelating krijgen om deel te nemen aan een sportmanifestatie (bv. op grond van een selectie door een erkende sportfederatie).

Mag ik de school op eigen initiatief verlaten voor een bezoek aan de orthodontist, als je je ziek voelt ...?

 

Je mag de school niet verlaten op eigen initiatief. Als je om een of andere reden een lesdag (gedeeltelijk) niet kan bijwonen, vraag je altijd vooraf toelating aan de directeur of adjunct-directeur.

Als je je onwel of ziek voelt op school ga je altijd naar het onthaal. We bekijken of je naar huis mag gaan en verwittigen je ouder(s). Je mag dus zeker niet op eigen initiatief beslissen om naar huis te gaan. 

Waar is de ingang van de school? 

 

De hoofdingang van de school ligt in de Collegestraat. Deze ingang wordt vooral door bezoekers en personeelsleden gebruikt.

Voor leerlingen (die met de fiets naar school komen) is er een ingang met rechtstreekse toegang tot de speelplaats in de St.-Kristoffelstraat:

 • 1e en 2e jaar naast de Koninklijke Tennisclub;

 • 3e-6e jaar aan het kruispunt met de Vondelstraat.

Bij aankomst op school kan je je fiets in de fietsenberging plaatsen. Sluit je fiets en neem alle fietsaccessoires mee. De school is niet verantwoordelijk voor diefstal.

Kom je met het openbaar vervoer of de auto? Naast de ingangen in de St.-Kristoffelstraat kan je de school ook binnengaan via de hoofdingang.

Wat doe ik als ik te laat kom op school? 

Als je te laat komt op school, moet je je aanmelden op het onthaal.

In je school- en planningsagenda noteren we dan het tijdstip van het te laat komen. Daarna ga je zo vlug mogelijk naar de les en laat je je leerkracht je agenda zien.

Moet ik een uniform of mijn mooiste kleren aandoen?

De kleren maken niet de man of de vrouw. Voor ons is je persoonlijkheid van belang. Maar je toont ook graag wie je bent door je kleren en uiterlijk. De kleren zijn dus toch wel (een beetje) belangrijk. Die vrijheid gunnen we je. Daarom zijn we een school waar je geen uniform moet dragen. Maar we stellen wel enkele voorwaarden. Je kunt dus worden aangesproken op je kleren en je uiterlijk. Een persoonlijke toets kan dus, maar niet alles mag: een evenwichtsoefening. Je komt naar school om te studeren, niet om te paraderen, provoceren of koketteren. Daarom vragen we dat je uiterlijk en je kleren op school verzorgd is, net en proper maar wars van extravagantie.

Wie omwille van een religieuze overtuiging een hoofddoek draagt in openbare ruimtes, moet vooraleer in te schrijven met de directeur een gesprek hebben over wat wel of niet toegelaten is op school. Religieuze overtuiging mag bovendien geen aanleiding geven om niet deel te nemen aan bepaalde schoolactiviteiten, taken of examens.

Moet ik een eigen laptop of tablet meebrengen?

Nee, dit hoeft niet. We hebben op school zelf computers, laptops en tablets ter beschikking. Ook tijdens de lunchpauze en studie kan je hiervan gebruik maken voor je schoolwerk.

Mag ik een gsm meebrengen?

Als je een gsm of smartphone meebrengt, dan is dit op eigen risico.

Het gebruik van een gsm of smartphone is enkel toegelaten buiten de gebouwen en tijdens de pauzes.

Kan ik een locker gebruiken?

In het 1e en 2e jaar ben je verplicht een locker te huren. Vanaf het 3e-

6e jaar kan wie dit wil een locker huren. Daarin kun je boeken en ander materieel veilig achter slot steken.  Zo hoef je niet elke dag met een zware boekentas te sleuren.

Waar vind ik informatie over wat er op school gebeurt?

 

Je klasleerkracht zal je regelmatig informatie geven over wat er op school gebeurt. Heb je vragen, aarzel niet en vraag het hem/haar.

Op de infoschermen in de hall en op Smartschool vind je ook heel wat informatie. Je kan er de vervangingslessen, info over OLVA PLUS ... raadplegen.

Ook via infoberichten (Smartschool) bezorgen we je informatie over een activiteit, examenperiode ...

Is er een restaurant op school?

In de resto Pit kan je tijdens de pauze een lekker en gezond tussendoortje verkrijgen. Tijdens de wintermaanden is er zelfs verse soep. 

Tijdens de lunchpauze kan je kiezen uit:

 • een verse kom soep;

 • een warme maaltijd met keuze uit twee soorten vlees en/of vis en uitgebreid buffet met verse groenten en verschillende zetmelen;

 • verse belegde broodjes;

 • een uitgebreid dessertbuffet.

Je mag ook altijd je eigen lunchpakket meebrengen.

In de resto mag je plaatsnemen naast wie je wil. 

De menu kan je raadplegen op Smartschool.

Hoe ga ik om met het materieel van mezelf, andere leerlingen en de school?

We vragen om zorg te dragen voor zowel je eigen materieel als dat van de andere leerlingen en de school. Enkele tips:

 • draag zorg voor je eigen boeken, boekentas, brooddoos ... door alles met de volledige naam te tekenen en alles steeds op de aangeduide plaats op te bergen;

 • sportgerief stop je in een sportzak. We zorgen voor een naamopdruk op je sporttrui. Zo kunnen we verloren sportzakken makkelijker bij de juiste eigenaar terug brengen;

 • je gebruikt nooit zonder toestemming kleren, sportgerei, fietsen of ander materieel van andere leerlingen;

 • voor elke vakantie zorg je ervoor dat al je boeken, kleren, sportgerief, brooddoos ... uit de studiezalen, gangen en hallen weg zijn;

 • als je al dan niet met opzet iets beschadigt, zal dit aan de directie worden meegedeeld. Er kan hiervoor een vergoeding worden gevraagd.

Waar vind ik de verloren voorwerpen?

Op het onthaal houden we verloren voorwerpen bij. 

Laat zelf geen zaken rondslingeren in de gangen en hallen.

Op het einde van elk trimester moet je je sportgerief, brooddoos ... mee naar huis nemen.

Hoe betaal ik de schoolkosten?

Je krijgt vier keer per jaar een rekening. Daarop staan de schoolkosten en ook het verbruik in de resto Pit.

Een overzicht van de te verwachten schoolkosten per jaar kan je raadplegen op Smartschool.

Hoe kan ik een schooltoeslag of studietoelage aanvragen?

Sinds schooljaar 2019-2020 is de schooltoeslag in het groeipakket geïntegreerd. Je schooltoeslag wordt automatisch berekend en uitbetaald door je uitbetaler. Je moet dus geen aanvraag meer indienen.

Ben ik verzekerd op school? 

 

je bent verzekerd tegen lichamelijke ongevallen op school en op weg van en naar school, op voorwaarde dat je de veiligste weg neemt en onderweg niet treuzelt.

Materiële schade is in principe niet verzekerd, tenzij dit het gevolg is van een ongeval.

Heb ik een fiets nodig?

Voor de verplaatsing naar het zwembad of een activiteit heb je een fiets nodig. 

Wie zijn/haar fiets op school laat overnachten, plaatst die fiets in de afgesloten fietsenberging op de speelplaats.

Wie over geen fiets op school beschikt, kan altijd een fiets van de school  ontlenen via het onthaal.

Heb je nog vragen? 

Kunnen wij je nog helpen?