OLVA SMARTSCHOOL
OLVA SMARTSCHOOL
OLVA SMARTSCHOOL
MIJN OLVA
MIJN OLVA
MIJN OLVA
FACEBOOK
FACEBOOK
FACEBOOK
TWITTER @OLVA
TWITTER @OLVA
TWITTER @OLVA

Tien troeven van OLVA

Home > Secundair onderwijs > Tien troeven van OLVA > Een school waar je je goed (thuis) voelt

Een school waar je je goed (thuis) voelt

Elk jaar komen eerstejaars onze schoolbevolking vervoegen. Een aantal specifieke activiteiten zorgen ervoor dat ze zich vlug thuis voelen: een ontmoetingsdag, peters en meters (leerlingen van het 6e jaar die zich ontfermen over de klas), de klasleraar als vader- of moederfiguur, een aparte speelplaats voor de eerste graad met spelanimatie …

In OLVA vinden we het welbevinden van de leerlingen belangrijk.  Uitingen daarvan zijn: je goed voelen, vrienden hebben op school, je aanvaard weten in de klas, een goede relatie hebben met je leerkrachten, zelfvertrouwen hebben op studiegebied …

Vandaag stellen we vast dat heel wat leerlingen het moeilijk hebben op psychosociaal vlak. Verdriet, angst, onzekerheid, gebrek aan toekomstperspectief: het zet een domper op de levensvreugde van heel wat jongeren. Daarom is het nodig om tijdens de lessen af en toe tijd te maken voor wat jongeren emotioneel beroert. Wie psychisch in de knoop zit, kan niet goed studeren. Daarom achten we het ook onze taak om de leerlingen te ondersteunen op psychosociaal vlak.  Een leerling die er een tijdje minder gelukkig bij loopt, mag niet aan de aandacht van de leerkracht ontsnappen. De dagelijkse opvangmogelijkheid in wat wij De Lounge noemen, zorgt ervoor dat elke leerling zijn of haar zorgen kan delen. Als het nodig is, helpen we bij het doorverwijzen naar meer professionele hulp.

Omdat onze school voor elke leerling ook een psychisch veilige omgeving wil zijn, spelen we kort op de bal als een leerling gepest wordt.

Wie zich goed (thuis) voelt op school, zal zich beter inzetten voor het studeren. Daarom streven we in OLVA in de eerste plaats naar een goed leefklimaat. Het is de basis voor een goed leerklimaat.