OLVA SMARTSCHOOL
OLVA SMARTSCHOOL
OLVA SMARTSCHOOL
MIJN OLVA
MIJN OLVA
MIJN OLVA
FACEBOOK
FACEBOOK
FACEBOOK
TWITTER @OLVA
TWITTER @OLVA
TWITTER @OLVA

Tien troeven van OLVA

Home > Secundair onderwijs > Tien troeven van OLVA > Een school met leer-krachtig onderwijs

Een school met leer-krachtig onderwijs

In OLVA is de opdracht van elke leerkracht: leerlingen kansen geven en hun talenten ontwikkelen.  Om dat te bereiken moet de leraar leerlingen aanmoedigen, een schouderklopje geven,  maar ook - waar nodig - leerlingen wijzen op hun tekortkomingen of hen uitdagen tot een ‘plus est en vous’. Aangezien we een warme school willen zijn, is de omgang met de leerlingen spontaan en open. Kwaliteitsvol onderwijs moet echter ook gebaseerd zijn op  respect en waardering voor de leerkracht.


Een ‘leerkrachtige’ schoolomgeving steunt op verschillende pijlers. Om te beginnen is er de leraar: hij/zij kiest boeiende leerinhouden. Door een variatie aan werkvormen zet hij/zij de leerlingen ertoe aan  om de leerinhouden actief en inzichtelijk te verwerken.  De leerkracht is ook – samen met de leerlingen uiteraard – verantwoordelijk voor het scheppen van een goed werkklimaat in de klas, want het leren begint in de les. Maar boven alles is de leerkracht de bezieler van het leerproces: hij/zij wekt belangstelling en motiveert leerlingen, daagt ze uit, zet ze aan het denken, begeleidt en stuurt bij, brengt inzichten bij …  

In OLVA waken we ook over een goed gebruik van de studietijd. De lessen beginnen stipt en er vallen zo weinig mogelijk lesuren weg. Nevenactiviteiten proberen we zoveel mogelijk onder te brengen in onze OLVA+ op donderdagnamiddag (zie voor meer info: een school met een plus ... OLVA+).

Regelmatige toetsen en huistaken zorgen ervoor dat de leerlingen leren om de leerinhouden die ze in de les gezien hebben inhoudelijk te verwerken. Omdat leren een grote concentratie en regelmaat vereist, stimuleren we de avondstudie: in twee studiezalen kunnen de leerlingen dagelijks werken en studeren, waarbij ze niet afgeleid worden door computer, gsm, Facebook en andere stoorzenders.

Voor leerlingen met specifieke leerproblemen (dyslexie, dyscalculie, ADHD, autisme, faalangst) hebben we passende begeleidende maatregelen. Leerlingen die geen goede studiemethode hebben begeleiden we in de begeleide studie (1e en 2e jaar), in de leerhoek (3e en 4e jaar) of via een studiecoach (5e en 6e jaar).

OLVA houdt als leer-krachtige school de vinger aan de pols van het lesgebeuren door te onderzoeken hoe ze de leerprocessen bij leerlingen kan optimaliseren. Door vrijwillig deel te nemen aan peilingsonderzoeken, gaat de school na welke leerwinst ze bij de leerlingen teweeg brengt en onderzoekt ze welke onderwijsprocessen bijgestuurd moeten worden. Ook de spontane feedback van ouders draagt daartoe bij.