OLVA SMARTSCHOOL
OLVA SMARTSCHOOL
OLVA SMARTSCHOOL
MIJN OLVA
MIJN OLVA
MIJN OLVA
FACEBOOK
FACEBOOK
FACEBOOK
TWITTER @OLVA
TWITTER @OLVA
TWITTER @OLVA

Tien troeven van OLVA

Home > Secundair onderwijs > Tien troeven van OLVA > Een school met een plus ... OLVA+

Een school met een plus ... OLVA+

OLVA+ is een begrip in onze school. Elke donderdag om 15 u. onderbreken wij het gewone lesverloop voor twee uur extra ‘OLVA+’.  Leerlingen kunnen elke week kiezen uit een breed gamma extra activiteiten. Dikwijls is dit sport, maar ook film, toneel, sociale en culturele activiteiten, gezelschapsspellen zitten in het aanbod. Een bedrijfsbezoek of een museumbezoek zitten eveneens in het aanbod.  Zelfs een wafelbak, een kook- of knutselatelier:  het kan allemaal tijdens OLVA+.


De charme van OLVA+ is dat leerlingen elke week een activiteit mogen kiezen. En we weten dat leerlingen daarbij ook voor mekaar kiezen. Ze mogen bovendien klasdoorbrekend kiezen. Wat doe jij volgende week? Door te  chatten, sms’en of via Facebook-overleg stemmen leerlingen hun keuze op elkaar af. Die vrijwillige keuzemogelijkheid nodigt ook uit om eens iets nieuws te proberen: waarom niet eens fitnessen of scrapbooking uitproberen?

OLVA+ verhoogt ook de betrokkenheid bij het schoolgebeuren. De tijd dat de school het monopolie had op de leefwereld van de jongeren reeds lang voorbij. Nochtans blijft het zinvol dat een school leerlingen aanspreekt op hun talenten via schooltoneel, sportcompetities, muziekopvoeringen op school, hobbyclubs …  In een tijd dat de (commerciële) vrijetijdssector het laken naar zich toe trekt, vinden wij het belangrijk dat onze school jongeren blijft aanspreken op hun talenten en interesses. Dit kan bij ons in OLVA+.

Veel leerlingen zijn gedreven door sport. Zij komen zeker aan bod in OLVA+. Toch leggen we niet het accent op competitieve sport en hoeven niet-sportieve leerlingen zich niet uitgesloten te voelen. De sportactiviteiten zijn voor ons immers vooral een recreatieve aangelegenheid: gezonde ontspanning met het accent op samen een leuke namiddag beleven.

Met OLVA+ willen we bovendien meegeven dat gezonde ontspanning een goede afwisseling is voor of na het lastige studeerwerk. Wie niet sportief is, leert doorheen zes jaar OLVA geleidelijk aan de waarde van sport ontdekken. Dat leerlingen in een sport die ze zelf kiezen vorderingen maken of zich er gewoon ‘goed’ bij voelen, is een ervaring die hun zelfbeeld opkrikt. Ook op sportief vlak geldt immers: ‘plus est en vous’.  In de sport in OLVA gaat het niet om winnen, maar om “overwinnen van jezelf”.

Een andere meerwaarde van OLVA+ is dat leerlingen op een ongedwongen manier en in een andere context dan het leren in contact komen met hun leraren. De leerkrachten begeleiden dit alles op vrijwillige basis. Maar ze hebben het er voor over: OLVA+ leidt immers tot een open schoolsfeer en het is een unieke kans om  leerlingen ook eens van een andere kant te leren kennen: als opvallende fair-play-sporter, behulpzame en vriendelijke klasgenoot, gedreven en bedreven speler van gezelschapsspellen, cultuurminnende jongere …

Waarom doen we dit alles en waarom zijn de leerkrachten bereid elke week twee uur extra te presteren voor OLVA+? Onze slagzin is: “meer doen buiten de lessen, om meer te bereiken binnen de lessen”. OLVA+ draagt bij tot een goed leefklimaat en als leerlingen graag naar school gaan, wordt hun studie-inzet groter.