OLVA SMARTSCHOOL
OLVA SMARTSCHOOL
OLVA SMARTSCHOOL
MIJN OLVA
MIJN OLVA
MIJN OLVA
FACEBOOK
FACEBOOK
FACEBOOK
TWITTER @OLVA
TWITTER @OLVA
TWITTER @OLVA

Tien troeven van OLVA

Home > Secundair onderwijs > Tien troeven van OLVA > Een christelijk geïnspireerde dialoogschool

Een christelijk geïnspireerde dialoogschool

Als school zetten we ons niet alleen in om leerlingen kennis, vaardigheden en attitudes bij te brengen. Omdat jonge mensen met zingevingsvragen te maken hebben, engageren we ons  om onze leerlingen te begeleiden op levensbeschouwelijk vlak.         

Onze school wil ingaan tegen onverschilligheid en oppervlakkigheid. Daarom durven we (samen met de leerlingen) zinvragen stellen. Waar komt het in het leven op aan? Wat is een zinvol leven? Heb ik een opdracht in dit leven? Is het leven meer dan werken en geld verdienen, afgewisseld met amusement en ontspanning?

Leerlingen begeleiden in hun levensbeschouwelijke groei vinden we broodnodig, want als we niet alert zijn, bestaat het risico dat we verzanden in een toestand waarin levensbeschouwing en geloof taboeonderwerpen worden of in het beste geval iets wat behoort tot de privésfeer.  
     
OLVA wil een christelijk geïnspireerde dialoogschool zijn die open staat voor de mening van andersdenkenden. In deze dialoog durven we echter ook zeggen waar we zelf voor staan en waar we zelf in geloven. We zijn er ons wel van bewust dat veel traditionele verwoordingen van de christelijke boodschap door de jongeren niet meer begrepen worden. Daarom zoeken we naar een goede hertaling ervan (in de taal en in de gevoelswereld van vandaag). We vinden het belangrijk dat leerlingen begrijpen waarom mensen door de eeuwen heen geboeid en geïnspireerd zijn door het leven van Jezus van Nazareth.  

In een christelijk geïnspireerde dialoogschool vinden groepen met verschillende levensopvattingen elkaar in hun enthousiasme over algemeen aanvaarde waarden zoals vriendschap, vrede, verbondenheid (met elkaar, maar ook met de armen in het Zuiden en bij ons), tolerantie, respect, rechtvaardigheid en eerlijkheid. In onze school duiden we deze waarden vanuit een evangelische inspiratie. Dit is ook zo bij een aantal diepgaande levenservaringen: vreugde en hoop, lijden en verdriet, gratie en genade, schuld en vergeving, ontvankelijkheid en geloof. Het zijn voor ons geen taboeonderwerpen.

Onze levensbeschouwelijke inspiratie is de tiende pijler van het OLVA-profiel. Maar deze pijler had ook helemaal vooraan kunnen staan. Of bij elk van de pijlers, want eigenlijk is dit voor ons de rode draad die door al de andere pijlers heen geweven wordt. Het is in de dagelijkse praktijk van omgaan met jongeren dat onze levensbeschouwelijke inspiratie handen en voeten krijgt