OLVA SMARTSCHOOL
OLVA SMARTSCHOOL
OLVA SMARTSCHOOL
MIJN OLVA
MIJN OLVA
MIJN OLVA
FACEBOOK
FACEBOOK
FACEBOOK
TWITTER @OLVA
TWITTER @OLVA
TWITTER @OLVA

Tien troeven van OLVA

Home > Secundair onderwijs > Tien troeven van OLVA > Een school die mee is en meer doet met ICT

Een school die mee is en meer doet met ICT

Mee(r) met ICT! Dat is de slagzin van het ICT-beleid in OLVA. We bedoelen ermee dat OLVA mee is met de ICT-vernieuwingen, maar ook dat ICT meer moet zijn dan wat opleuken van de lessen. ICT moet een meerwaarde zijn: we schakelen ICT in als leerlingen er bepaalde leerresultaten beter kunnen mee bereiken dan met een klassikale, leerkracht-gestuurde lesaanpak.


Om te beginnen willen we dat elke leerling de basisvaardigheden van het ICT-gebruik goed in de vingers heeft.  Daarom krijgen de leerlingen in het 2e, 3e en 4e jaar een uur informatica. Ze leren er werken met de belangrijkste ICT-toepassingen zoals Word, PowerPoint en Excel en uiteraard ook internet. Vanaf het eerste jaar leren de leerlingen de ‘tips en tricks’ van het internetgebruik. Op die manier zetten de leerlingen de eerste stappen bij het verwerven van de zogenaamde vakoverschrijdende eindtermen ICT.

In bijna alle vakken wordt ICT onder twee vormen ingeschakeld: leren met behulp van ICT en leren via ICT. Het eerste houdt in dat de leerkracht (meestal klassikaal) ICT aanwendt om de leerstof te presenteren (illustreren, structureren). Om die reden hangt er in elke klas in OLVA een beamer en is er overal internet aanwezig. Het inschakelen van PowerPoint, het tonen van demofilmpjes van het internet, het beluisteren van liedjes of andere taaluitingen in een vreemde taal zijn dagelijkse kost in OLVA.
Leren via ICT is pas een meerwaarde als het meer is dan “wat surfen op het internet” of “wat opleuken van de lessen”.  In een goede ICT-les neemt de computer een aantal leerkrachten-taken over: duidelijke en stap voor stap instructies (bv. via webquest), aantrekkelijke en doelgerichte illustraties, uitbreiding van oefenmogelijkheden (bv. spelling, woordenschat, wiskundeoefeningen), onmiddellijke feedback over leerresultaten, kansen om te differentiëren naargelang niveau van de leerling. Deze vorm van ICT-gebruik is nog in volle ontwikkeling in OLVA. De evolutie ervan hangt samen met wat uitgeverijen en andere onderwijsdidactische organisaties ontwikkelen aan geschikt ICT-lesmateriaal.

Omdat we in OLVA kiezen voor een combinatie van klassen met vaste computers en voldoende mobiele notebooks (van de school) die in alle andere klassen ingeschakeld kunnen worden, is er een voldoende capaciteit om elke leerkracht die het leren via ICT in de lessen wil inschakelen te bedienen.