OLVA SMARTSCHOOL
OLVA SMARTSCHOOL
OLVA SMARTSCHOOL
MIJN OLVA
MIJN OLVA
MIJN OLVA
FACEBOOK
FACEBOOK
FACEBOOK
TWITTER @OLVA
TWITTER @OLVA
TWITTER @OLVA

Tien troeven van OLVA

Home > Secundair onderwijs > Tien troeven van OLVA > Een school voor de wereld

Een school voor de wereld

Als school wil OLVA meer zijn dan een leerinstituut. Want jong zijn is niet alleen leren, maar ook (samen) leven.

 

Een school is een mini-samenleving. In een grote school leren leerlingen dat ze om het sociale verkeer goed te laten verlopen, rekening moeten houden met anderen. Het schoolreglement biedt in die zin houvast, maar houdt ook rekening met het feit dat jonge mensen nog in volle ontwikkeling zijn, fouten maken en fouten mogen maken.

 

Samenleven leer je doorheen de dagelijkse werkelijkheid. In OLVA kiezen we niet voor theoretische lessen over burgerschapsvorming of samenwerkingsvaardigheden, want de impact daarvan is eigenlijk minimaal. Toch willen we onze leerlingen laten nadenken over welke waarden en positieve karaktereigenschappen ze in hun leven willen nastreven.In OLVA willen we mensen vormen die blijk geven van doorzettingsvermogen, een brede interesse, flexibiliteit, verantwoordelijkheid, zorgzaamheid en creativiteit.

 

Voor wat betreft het omgaan met anderen, leggen we het accent op: verdraagzaamheid, niet pesten, niet roddelen, niet racistisch zijn. En ook deze houdingen willen we stimuleren: vriendschap, openheid voor wie anders is, zich inleven in het standpunt van anderen.

 

We vinden het belangrijk dat onze leerlingen niet onverschillig staan tegenover het leven en tegenover de maatschappij, in de hoop dat ze later niet een oppervlakkig, middelmatig en flets leven leiden. Daarom komen naast persoonsgerichte waarden ook maatschappelijke waarden aan bod in onze school. We willen leerlingen vormen die kritisch durven zijn tegenover de maatschappij, die zoeken naar waarheid en die discussiëren op basis van argumenten en niet op basis van vooroordelen.

 

We hopen dat ze durven ingaan tegen individualisme en eigenbaat, tegen consumentisme, mediadwang, concurrentiedrang en het willen overtroeven van anderen.

 

We maken leerlingen duidelijk dat er ook onzelfzuchtige waarden bestaan: engagement, duurzame ontwikkeling, solidariteit. 

 

Dit alles proberen we te vormen doorheen het dagelijkse schoolgebeuren. Het studeren, het leren en werken in de klas, het samenleven op school, het organiseren van extra schoolactiviteiten, de jaarlijkse verdiepingsdagen… zijn voor ons de aanknopingspunten om deze waarden en karaktereigenschappen te vormen. Een gesprek over een conflict in de klas, een voorval uit de nieuwsactualiteit, een gebeurtenis uit het leven van een leerling: het zijn ankerpunten om het leven aan vast te haken.