OLVA SMARTSCHOOL
OLVA SMARTSCHOOL
OLVA SMARTSCHOOL
MIJN OLVA
MIJN OLVA
MIJN OLVA
FACEBOOK
FACEBOOK
FACEBOOK
TWITTER @OLVA
TWITTER @OLVA
TWITTER @OLVA

Tien troeven van OLVA

Een sociale school

We mogen OLVA in verschillende betekenissen een sociale school noemen. Eerst en vooral is er de gezonde sociale mix in onze leerlingenpopulatie (alle beroepscategorieën zijn vertegenwoordigd). We zijn dus zeker geen elitaire school.  Zo hebben we oog voor de schoolkosten die ouders moeten betalen. Deze kosten proberen we zoveel mogelijk te beperken (bv. boekenfonds, eigen cursussen, geen dure uitstappen, doordacht ICT-beleid).

   
Daarnaast besteden we ook aandacht aan de maatschappelijke vorming van onze leerlingen. Tot slot zijn we ook een sociale school omdat we heel wat inspanningen doen om het samenleven op school aangenaam te laten verlopen. Om al die redenen is OLVA een mini-maatschappij gebaseerd op verdraagzaam samenleven, respect voor ieders sociale achtergrond en engagement voor een leefbare samenleving.

In OLVA leren leerlingen in de verschillende werkgroepen verantwoordelijkheid opnemen voor elkaar en voor de school. Dit doen ze in de sociale werkgroep, OLVA dynamic, sportwerkgroep, OINC, De Zolder ...

Leerlingen leren de democratische waarden in een democratische school. De leerlingenraad in OLVA en de vertegenwoordiging van leerlingen in de schoolraad, staan garant voor het inspraakgebeuren.

Het belangrijkste aspect van sociale vorming op school is dat leerlingen leren samenleven en rekening houden met elkaar, de gemeenschap van leerlingen binnen en buiten de klas, leraren, opvoeders, onthaalpersoneel, werkmannen, poetsvrouwen en keukenploeg. Respect voor anderen binnen de ruime schoolgemeenschap is voor OLVA een sleutelwoord.

Een sociale school herken je ook aan de sfeer onder de collega’s. In OLVA bestempelen we de sfeer als familiaal en collegiaal.  We leven mee met de vreugde en verdriet die elk personeelslid in zijn privé-leven meemaakt. Collega’s zijn bereid om in te springen voor mekaar.  Ze delen bovendien hun ervaringen en expertise op onderwijsgebied.