OLVA SMARTSCHOOL
OLVA SMARTSCHOOL
OLVA SMARTSCHOOL
MIJN OLVA
MIJN OLVA
MIJN OLVA
FACEBOOK
FACEBOOK
FACEBOOK
TWITTER @OLVA
TWITTER @OLVA
TWITTER @OLVA

Tien troeven van OLVA

Home > Secundair onderwijs > Tien troeven van OLVA > Een school met algemene vorming

Een school met algemene vorming ...

een goede voorbereiding op hoger onderwijs

OLVA is een school met een ASO-bovenbouw. Op de vraag wat leerlingen in OLVA leren zouden we laconiek kunnen antwoorden: “van alles”. Algemene vorming moet in twee betekenissen begrepen worden. Ten eerste is algemene vorming geen specifieke (beroeps)vorming.  In OLVA leer je geen beroep, maar word je voorbereid op verdere studies aan de universiteit of hogeschool. Ten tweede is de algemene vorming gericht op de vorming van de gehele persoonlijkheid en streven we daarbij naar een evenwicht tussen kennis opdoen, vaardigheden verwerven en attitudes eigen maken.


In OLVA staat een veelheid aan leervakken op het programma. En elk vak heeft zijn vormende waarde.  Wiskunde vormt je op een andere manier dan het vak geschiedenis of godsdienst.  Elke leerling moet ook een grondige talenvorming krijgen, want dank zij talen kom je in contact met mensen en culturen. En hoe eenzijdig gevormd zou een leerling niet zijn als de vakken lichamelijke opvoeding, plastische opvoeding, muzikale opvoeding en techniek niet bestonden?  En ook al gaat niet elke leerling in het hoger onderwijs verder in een wetenschappelijke richting, toch moet iedereen de basisinzichten uit de biologie, de fysica of de chemie kennen.

Typisch voor OLVA is dat we binnen de algemene vorming oog hebben voor het evenwicht tussen de vakken. Het feit dat de maatschappij soms wel eenzijdige verwachtingen heeft (“wiskunde telt”, “met talen kom je ver”, “wetenschappen moet je doen”), maakt ons er alert voor dat  het zelfbeeld van  leerlingen die minder sterk zijn in één van die vakken niet gekwetst wordt. Om het in atletiektermen uit te drukken: het ASO is als een tienkamp; je moet niet in elk vak schitteren, maar je moet wel bereid zijn je in elke discipline  verder te bekwamen.

Eveneens typerend voor OLVA is dat we beseffen dat het welbevinden van jongeren samenhangt met het goed functioneren op schoolvlak. Daarom vinden we het belangrijk dat elke leerling in een studierichting zit die hij of zij aankan, maar ook een richting waarin hij of zij ook voldoende uitgedaagd wordt.  
Dank zij de brede algemene vorming in OLVA leren onze leerlingen om hun interesse te ontdekken zodat ze op de drempel van het hoger onderwijs in staat zijn om hogere studies te kiezen die aansluiten bij hun mogelijkheden en interesses.

OLVA heeft de ambitie om de kerntaak van een school optimaal waar te maken:  leerlingen leren leren, zodat ze goed gewapend het hoger onderwijs aan de universiteit of hogeschool kunnen beginnen. Het geleidelijk stimuleren van het zelfstandig leren (met in het 6e jaar een onderzoeksopdracht als kers op de taart) moet die ambitie waarmaken.