OLVA SMARTSCHOOL
OLVA SMARTSCHOOL
OLVA SMARTSCHOOL
MIJN OLVA
MIJN OLVA
MIJN OLVA
FACEBOOK
FACEBOOK
FACEBOOK
TWITTER @OLVA
TWITTER @OLVA
TWITTER @OLVA

Tien troeven van OLVA

Home > Secundair onderwijs > Tien troeven van OLVA > Een school met aandacht voor alle leerlingen

Een school met aandacht voor alle leerlingen

OLVA is een school die tot volle bloei is gekomen tijdens de democratiseringsgolf van het Vlaamse onderwijs, in de jaren zestig van de vorige eeuw. De weerslag hiervan op het sociale profiel van de school is nog altijd merkbaar. OLVA is een school waar leerlingen van ouders uit alle beroepscategorieën vertegenwoordigd zijn. Ons leerlingenpubliek is een weerspiegeling van de maatschappelijke diversiteit. Een gezonde mix van alle sociale groepen is voor leerlingen de beste leerschool voor het leren omgaan met maatschappelijke diversiteit.


OLVA is - naar Vlaamse normen - een middelgrote school en daar zijn we best tevreden mee.  De troeven van een middelgrote school zijn: iedereen kent iedereen, elke leerling komt in beeld en de school is voldoende groot om een divers aanbod aan studierichtingen aan te bieden.

Onze school wil voor elke leerling een school zijn van A tot Z: van de a van aandacht tot de z van zorgzaam. Een leerkracht kiest zijn leerlingen niet: ze worden aan hem of haar toegewijd. Daarom doet elke leerkracht een inspanning om elke leerling in zijn of haar eigenheid te aanvaarden.

Elke leerling in OLVA willen we groeikansen geven.  Onze school is er niet alleen voor de sterke leerlingen, maar ook voor de leerlingen met minder mogelijkheden of met beperkingen. Sterke leerlingen worden uitgedaagd door moeilijkere leerstof. Voor leerlingen bij wie het leren moeilijker loopt, zoekt de school naar passende begeleidende maatregelen.

OLVA is zoals de meeste Vlaamse scholen een gemengde school. We creëren een leer- en leefomgeving waarin zowel jongens als meisjes zich thuis voelen. Dit is bijvoorbeeld duidelijk in ons aanbod tijdens OLVA+ waar zowel jongens als meisjes aan hun trekken komen. De werkgroepen op school zijn gemengd. Soms nemen meisjes het voortouw, soms trekken de jongens aan de kar, maar altijd vullen ze mekaar aan. Ook in de lessen zelf is dit zo en daarom zeggen we volmondig: het gemengd onderwijs is een zegen!

Een gemengd lerarenkorps, met voor OLVA naar Vlaamse normen nog een goede vertegenwoordiging van mannelijke leerkrachten, biedt de beste garantie dat zowel jongens als meisjes goede rol- en identificatiemodellen aangereikt krijgen.