Praktische info

A

 

Aandacht voor elkaar

Een school is immers een leefgemeenschap waar het aangenaam vertoeven is als iedereen aandacht heeft voor de andere(n). Aandacht hebben voor mensen maakt ons samenleven mensvriendelijk! Aandacht hebben voor elkaar … dat kan in kleine dingen die deugd doen.

 • Als een medeleerling(e) ziek is, is het fijn als je zijn/haar schriften bijhoudt.

 • Als een medeleerling(e), een leerkracht of iemand anders een zware last draagt en jij hebt de handen vrij, steek dan even je handen uit                        de mouwen …

 • Als een medeleerling(e) of een leerkracht een langere tijd ziek is, dan kunnen een kaartje, een brief of een telefoontje deugd doen!

 • Een sfeervolle klas is gezellig. Je kan hier ook je steentje toe bijdragen. Zorg voor een sfeervolle poster of iets moois om in de vensterkastjes te plaatsen, laat niets rondslingeren, verzorg het prikbord …

 • Respecteer het werk van het poets- en onderhoudspersoneel.

 • Als er een bijzondere gelegenheid is of wanneer de vakleerkrachten op het einde van het schooljaar hun laatste les geven, dan is een passende en originele uiting van dank voor directie en leerkrachten op zijn plaats …

1e jaar
2e jaar
3e jaar

Afwezigheid (wegens ziekte)

Wat doe je als je om een medische reden afwezig bent?
Je ouders moeten de school telefonisch verwittigen op 050 35 26 10. Wanneer je terug op school bent, bezorg je een afwezigheidsbriefje met verklaring van je ouders.

Een medisch attest is nodig telkens als je:

 • meer dan 3 opeenvolgende kalenderdagen ziek bent;

 • al meer dan 4 maal afwezig was wegens ziekte zonder dat een medisch attest vereist was;

 • ziek bent tijdens de examens.


Voor afwezigheden om andere dan medische redenen, verwijzen we naar de uitleg in de schoolgids.

 

Meer informatie? Contacteer ons ...

Kom langs op het onthaal van de school.

Het onthaal is open op:

 • maandag van 8 u. tot 12.30 u. en van 13.30 u. tot 17 u.

 • dinsdag van 8 u. tot 12.30 u. en van 13.30 u. tot 17 u.

 • woensdag van 8 u. tot 12.30 u. en van 13.30 u. tot 15 u.

 • donderdag van 8 u. tot 12.30 u. en van 13.30 u. tot 17 u.

 • vrijdag van 8 u. tot 12.30 u. en van 13.30 u. tot 17 u.

Of neem telefonisch contact op via 050 35 26 10

Of via e-mail naar onthaal@olva.be