OLVA SMARTSCHOOL
OLVA SMARTSCHOOL
OLVA SMARTSCHOOL
MIJN OLVA
MIJN OLVA
MIJN OLVA
FACEBOOK
FACEBOOK
FACEBOOK
TWITTER @OLVA
TWITTER @OLVA
TWITTER @OLVA

Privacy statement / disclaimer

Home > Privacy statement / disclaimer

Privacy statement

Als je actief via de site reageert, bijvoorbeeld door een brochure te bestellen, dan worden je gegevens gebruikt om te reageren op je verzoek. De door jou verstrekte persoonsgegevens worden ook opgenomen in het adressenbestand van het Onze-Lieve-Vrouwecollege of OLVA.

Het adressenbestand wordt gebruikt voor de eigen marketingdoeleinden van het Onze-Lieve-Vrouwecollege. Je hebt steeds recht op inzage, verbetering of verwijdering van je gegevens. Hiervoor kun je contact opnemen met het Onze-Lieve-Vrouwecollege, Collegestraat 24, 8310 Assebroek (Brugge).

Je gegevens worden nooit doorverkocht aan andere bedrijven. 

Als je zelf niet actief persoonsgegevens aan ons verstrekt, door je bijvoorbeeld te laten registreren of door een brochure aan te vragen, bezoek je onze site anoniem. OLVA is niet geïnteresseerd in gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van onze site. OLVA is wel geïnteresseerd in informatie die iets zegt over het gebruik van de site, zoals: hoeveel bezoekers krijgen we? welke pagina's worden veel bezocht? wat zijn drukke uren? Om de faciliteiten en functies aan te passen aan de apparatuur van de gebruiker, houden we ook bij met welk type browser onze site wordt bezocht.

Juridisch voorbehoud

OLVA heeft bij het samenstellen van deze site de uiterste zorg in acht genomen, maar kan de continue juistheid en/of volledigheid van de inhoud van de website niet garanderen. OLVA sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade van welke aard dan ook en hoe dan ook genaamd die voortvloeit uit onjuistheden en/of onvolledigheden in de informatie op deze site.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen moet schriftelijk aan ons aangevraagd worden. Hiervoor kun je contact opnemen met het Onze-Lieve-Vrouwecollege, Collegestraat 24, 8310 Assebroek (Brugge).