Studieaanbod 1e graad

In de 1e graad is de lesweek hoofdzakelijk met een gemeenschappelijke basisvorming ingevuld. Je krijgt vakken die voor iedereen dezelfde zijn. We streven hiermee de doelstellingen van een 'brede 1e graad' na: 

 • basisgeletterdheid voor iedere individuele leerling bereiken

 • eerste stap in een getrapte studiekeuze

 • inhoudelijk brede basisopties

 • alle vormingscomponenten aanbieden

 • iedereen op zijn niveau uitdagen

We willen iedere leerling alle kansen geven om zijn interesses en capaciteiten te ontdekken en te ontwikkelen. We beseffen hierbij dat ook elke individuele leerlingen anders is. Daarom heb je in de 1e graad een keuze tussen twee opties:

 • klassieke talen

 • moderne talen en wetenschappen (of geen klassieke talen)

In het 2e jaar kan je die opties iets verfijnen en heb je een keuze tussen volgende basisopties:

 • klassieke talen: Grieks-Latijn

 • klassieke talen: Latijn

 • moderne talen en wetenschappen: moderne talen

 • moderne talen en wetenschappen: wetenschappen

Aanvullend krijg je bij de (basis)optie ook telkens differentiatie waarbij we aandacht hebben voor remediëren (of ondersteuning voor leerlingen die het moeilijk hebben), versterken, verdiepen en verbreden.

In het 1e jaar wordt de differentiatie ingevuld met:

 • ICT en klassieke talen in de optie klassieke talen

 • differentiatie Frans, Nederlands en wiskunde, exploratie en ICT in de optie moderne talen en wetenschappen

In het 2e jaar geven we de differentiatie vorm met differentiatie wiskunde en exploratie voor de basisopties Latijn en moderne talen en wetenschappen .

Tijdens de exploratie krijg je elk jaar drie modules. Je kan deze zelf kiezen en zo je eigen interesses en capaciteiten verder ontdekken en ontwikkelen. De modules die we aanbieden zijn:

 • artistieke vorming & cultuur

 • economie & organisatie

 • engineering & wetenschappen

 • maatschappij & welzijn

 • natuur & milieu

 • wetenschappen & techniek

 • woord & expressie

De keuze voor de modules hoef je pas in het begin van het schooljaar te maken. Je krijgt vooraf bij elke module nog een smaakmaker als eerste kennismaking.

Clicking on a Tablet

1e jaar

2e jaar