OLVA SMARTSCHOOL
OLVA SMARTSCHOOL
OLVA SMARTSCHOOL
MIJN OLVA
MIJN OLVA
MIJN OLVA
FACEBOOK
FACEBOOK
FACEBOOK
TWITTER @OLVA
TWITTER @OLVA
TWITTER @OLVA

OLVA is een school waar je kan studeren. Ja, er wordt gewerkt, hard zelfs. Maar het is best aardig om bij te leren: wiskundige raadsels oplossen, Franse werkwoorden vervoegen, in het voetspoor van de geschiedenis treden, in de les Latijn Julius Caesar en in de les Grieks Alexander de Grote ontmoeten … Cool hoor!

 

Je wordt er vaardig in onze (ver)nieuw(d)e en gespecialiseerde lokalen voor ICT, biologie, chemie, fysica, wetenschappen, beeld, geschiedenis, techniek, aardrijkskunde …

Brede 1e graad

In OLVA bieden we alle leerlingen een degelijke vorming aan binnen het concept van de 'brede 1e graad' met 32 lesuren (basisvorming en keuzegedeelte) en OLVA PLUS per week.

 

Basisvorming (27 u. in het 1e jaar/25 u. in het 2e jaar)

Alle leerlingen hebben een gemeenschappelijk aantal lesuren of dezelfde leerstof basisvorming in de vakken Engels, Frans, Nederlands, aardrijkskunde, natuurwetenschappen, wiskunde, geschiedenis, godsdienst, mens & samenleving, techniek, beeld, muziek en lichamelijke opvoeding​.

In de basisvorming heeft elke leerlingen het nieuwe vak 'mens & samenleving' (1 u. in het 1e jaar/2 u. in het 2e jaar) met thema's zoals o.a.

 • burgerschap (bv. werking van de overheid, invloed van de overheid op ons leven)

 • economie en financiële geletterdheid (bv. inzicht in het consumentengedrag, de werking van een onderneming, leren omgaan met budget) 

 • sociale vaardigheden (bv. een mening vormen, gevoelens uiten, leren omgaan met anderen in een diverse samenleving, een gezonde en duurzame levensstijl)

 • ICT en mediawijsheid (bv. zinvol mediagebruik)

 • onderzoeksvaardigheden (bv. een probleem leren oplossen, bronvermelding)

​​​

Keuzegedeelte (5 u. in het 1e jaar/7 u. in het 2e jaar)

Naast de basisvorming bieden we een keuzegedeelte aan volgens de interesse en/of mogelijkheden van de individuele leerling met differentiatie en/of uitbreiding zoals:

 • klassieke talen 

 • moderne talen

 • wetenschappen

 • STEM projectwerk

 • differentiatie Nederlands

 • differentiatie Frans

 • differentiatie Engels

 • differentiatie wiskunde

​​

Tijdens de lessen differentiatie worden de leerlingen ingedeeld in nieuwe groepen. We houden daarbij rekening met de interesses, mogelijkheden en noden van elke leerling. Leerlingen die de leerstof volledig begrijpen, krijgen uitdagingen en verdieping. Leerlingen die nog moeilijkheden ervaren met de leerstof krijgen extra uitleg en sturen we bij waar nodig.

In het 1e jaar hebben de leerlingen de keuze uit: 

 • algemene vorming met extra ruimte om Nederlands, Frans en wiskunde in te oefenen, te remediëren of te verdiepen (al of niet in combinatie met STEM projectwerk)

 • klassieke talen waarbij ze kennismaken met de Grieks-Romeinse cultuur en de invloed op onze samenleving

Na het 1e jaar hou je alle studiemogelijkheden open. Enige uitzondering zijn de leerlingen die klassieke talen kiezen. Enkel zij kunnen in de daaropvolgende jaren Latijn(-Grieks) volgen. 

In het 2e jaar kunnen de leerlingen kiezen tussen: 

 • algemene vorming met verdieping moderne talen (Frans en Engels) en wetenschappen in combinatie met extra ruimte om Nederlands en wiskunde in te oefenen, te remediëren of te verdiepen of STEM projectwerk,

 • Latijn

 • Latijn-Grieks​

Elke keuze laat de leerlingen kennismaken met de studiegebieden van de bovenbouw (vanaf 2e graad):

 • economie en humane wetenschappen in mens & samenleving

 • klassieke talen in Latijn en Grieks

 • moderne talen in Frans en Engels

 • wetenschappen in natuurwetenschappen en wetenschappen

In de loop van het 2e jaar krijgen alle leerlingen ook een grondige voorbereiding en ondersteuning bij het maken van een goede en gemotiveerde studiekeuze voor de 2e graad. 

Daarnaast hebben de leerlingen ook elke week OLVA PLUS of anderhalf uur keuze-activiteiten.​

OLVA PLUS

Wekelijks onderbreken we het gewone lesverloop voor anderhalf uur recreatieve, educatieve en exploratieve activiteiten. Naast enkele klas- en schoolactiviteiten kunnen de leerlingen ook zelf kiezen uit een breed aanbod van zo'n 75 verschillende activiteiten (o.a. sport, cultuur, creatieve activiteiten, sociale activiteiten ....). 

 

Studieaanbod

In het 1e jaar krijgen alle leerlingen 27 u. basisvorming gemeenschappelijk. Voor overblijvende 5 u. kun je kiezen uit:

 • Algemene vorming (met STEM projectwerk)

 • Klassieke talen 

In het 2e jaar volgen alle leerlingen 25 u. gemeenschappelijk. Voor de overblijvende 7 u. kun je kiezen uit:

 • Algemene vorming (met STEM projectwerk)

 • Latijn

 • Latijn-Grieks

In het 3e en 4e jaar of 2e graad bieden we volgende studierichtingen aan:

 • Economie

 • Economie-Wiskunde

 • Grieks-Latijn

 • Grieks

 • Latijn

 • Latijn-Wiskunde

 • Wetenschappen

 • Wetenschappen met STEM projectwerk

 

De studierichtingen in het 3e en 4e jaar zetten één of twee vakken centraal: economie, Grieks, Latijn of wetenschappen. Dit zijn de hoofdvakken. Wiskunde wordt al dan niet versterkt gecombineerd met het hoofdvak.

Daarnaast krijgen alle richtingen dezelfde basis algemene vakken (bv. aardrijkskunde, geschiedenis ...), moderne talen en wetenschappen.

In het 5e en 6e jaar of 3e graad bieden we volgende studierichtingen aan:

 • Economie-Moderne talen met seminarie boekhouden

 • Economie-Wiskunde met seminarie boekhouden

 • Grieks-Latijn

 • Grieks-Wiskunde

 • Latijn-Moderne talen

 • Latijn-Wiskunde

 • Moderne talen-Wetenschappen

 • Moderne talen-Wiskunde

 • Wetenschappen-Wiskunde met seminarie inleiding tot wetenschappelijk onderzoek

In het 5e en 6e jaar bestaan alle studierichtingen uit twee polen. Deze polen (bv. Latijn en wiskunde) met één of meer vak(ken) vormen de hoofdvakken.

Daarnaast krijgen de leerlingen ook nog algemene vakken (bv. esthetica, geschiedenis ...). We richten ons op competentiegericht onderwijs met een degelijke voorbereiding op een vervolgtraject aan de hogeschool of universiteit. Dit ondersteunen we o.a. met het seminarie 'zelfstandig onderzoek' in het 6e jaar. Leerlingen werken dan zelfstandig aan een onderzoeksopdracht voor elke pool van hun studierichting.

 

Lessentabellen

Lessentabel 1e jaar

Lessentabel 1e jaar

Lessentabel 2e jaar

Lessentabel 2e jaar

Lessentabel 3e jaar

Lessentabel 3e jaar

Lessentabel 4e jaar

Lessentabel 4e jaar

Lessentabel 5e jaar

Lessentabel 5e jaar

Lessentabel 6e jaar

Lessentabel 6e jaar

 
OLVA_Studierichtingengids 2020-2021_cove

Studierichtingengids 2020-2021

Overzicht van alle studierichtingen en lessentabellen die we in OLVA aanbieden

 
Lessentabel 6e jaar