Studieaanbod

OLVA is een school met leer-krachtig onderwijs. Ja, er wordt gewerkt ... hard zelfs.

We geven je kansen en laten je talenten ontplooien. 

 

  • Evenwicht tussen kennis opdoen, vaardigheden uitbouwen en leerattitudes verwerven

  • Geleidelijke uitbouw van studeervaardigheden en groeien in zelfstandigheid 

  • Uitdagen van sterke leerlingen

  • Passende begeleiding bij leerproblemen en voor leerlingen met verhoogde zorg

119601610_1745213702298311_2565653460323

Brede 1e graad

De 1e graad bestaat uit het 1e en het 2e jaar van het secundair onderwijs. Bij ons staan deze leerjaren in het teken van een brede algemene basisvorming. Daarnaast kan je kiezen uit differentiatie (remediëring en/of verdieping) en exploratie of verkenning. In deze graad leer je dus nog beter je mogelijkheden, interesses en talenten ontdekken.

De nieuwe invulling en lessentabellen voor de 1e graad zijn vanaf begin februari 2021 beschikbaar.

2e graad

De 2e graad omvat het 3e en 4e jaar van het secundair onderwijs. Hier starten de onderwijsvormen waarin je een specifieke richting kunt volgen. Je kiest gerichter en bewuster een studierichting vanuit je mogelijkheden, interesses en talenten. Na de 2e graad kan je nog heel wat kanten uit.

De nieuwe invulling en lessentabellen voor het 3e jaar zijn vanaf begin februari 2021 beschikbaar.

3e graad

De 3e graad bestaat uit het 5e en 6e jaar. Je maakt een definitieve studiekeuze voor de laatste twee jaar van het secundair onderwijs. Elke richting bestaat uit een combinatie van twee componenten met competentiegericht onderwijs als degelijke voorbereiding op een vervolgtraject aan de hogeschool of universiteit. Dit ondersteunen we o.a. ook met het seminarie 'zelfstandig onderzoek' in het 6e jaar. Je werkt dan zelfstandig aan een onderzoeksopdracht voor elk component van je studierichting.