Praktische info

Z

1e jaar
2e jaar
3e jaar
 

Ziek

Als je je onwel voelt tijdens de les ga je naar het onthaal.  Daar wordt eventueel beslist of je naar huis mag gaan. Je mag dus zeker nooit op eigen initiatief beslissen om naar huis te gaan.

 

Als je afwezig bent wegens ziekte, moet je daar een bewijs van voorleggen. Voor een korte ziekteperiode van één, twee of drie opeenvolgende kalenderdagen volstaat een ondertekende en gedateerde verklaring van je ouders. Je kunt je afwezigheid wegens ziekte maximaal vier keer in een schooljaar op deze manier aantonen.

 

Een medisch attest is nodig:

  • voor een langere ziekteperiode, d.w.z. van zodra je vier opeenvolgende kalenderdagen ziek bent, zelfs als in die vier dagen eventueel één of meer vrije dagen zitten;

  • wanneer je voor de vijfde keer in hetzelfde schooljaar een korte afwezigheid om medische redenen hebt gewettigd met een verklaring van je ouders;

  • als je afwezig bent wegens ziekte tijdens de examens.

 

De verklaring van je ouders of het medisch attest moet je inleveren, wanneer je de eerste dag terug op school bent. Als je langer dan 10 opeenvolgende lesdagen ziek bent, dan moet je het medisch attest onmiddellijk op school (laten) bezorgen, vóór je terugkomst.

 

Wat met de lessen lichamelijke opvoeding die je mist wegens ziekte?

Als je wegens ziekte niet kan deelnemen aan bepaalde oefeningen of aan het geheel van het vak lichamelijke opvoeding, dan moet je aan de arts een “medisch attest voor de lessen lichamelijke opvoeding en sportactiviteiten op school” vragen, zodat de leerkracht lichamelijke opvoeding kan uitmaken wat wel en wat niet kan in de lessen. Als je vaak niet deelneemt aan deze lessen, dan zal je een vervangopdracht krijgen.

 

Tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH)

Als je door ziekte of ongeval tijdelijk de lessen niet (of voor minder dan de helft) kan volgen op school, heb je als regelmatige leerling recht op tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH). Dit betekent dat je elke week vier uur les krijgt thuis. De klassenraad beslist, in overleg met je ouders, in welke vakken.

Behalve voor chronisch zieke leerlingen, geldt dat je pas recht hebt op TOAH nadat je 21 volledige kalenderdagen ononderbroken afwezig bent geweest. Als je na een periode van TOAH opnieuw naar school komt, maar binnen drie maanden hervalt, moet deze wachtperiode echter niet opnieuw worden doorlopen.

Als je op 10 km of minder van de school verblijft, heb je sowieso recht op TOAH. Onze school heeft het afstandscriterium laten vallen, zodat alle leerlingen (behalve in geval van overmacht) recht hebben op tijdelijk onderwijs aan huis.

 

Als je aan deze voorwaarden voldoet, zullen we je op de mogelijkheid van TOAH wijzen. Als je van TOAH wilt gebruik maken, dan dienen je ouders een schriftelijke aanvraag in bij de directeur en voegen daar een medisch attest bij waaruit blijkt dat je onmogelijk naar school kan komen maar dat je wel onderwijs mag krijgen.

 

TOAH is gratis.

Zolder

Zoals elk gebouw zit ook onze school goed onder dak. OLVA wil meer zijn dan ‘zomaar een dak …’. Onder het dak bevinden zich twee zolders.

Op de toneelzolder (lokaal A31) spelen we uiteraard toneel. Dat gebeurt in de les expressie of in de toneelgroep De Zolder die jaarlijks een toneelproductie voor een levensecht publiek brengt. Op deze zolder gaan ook onze verdiepingsvieringen door. Tijdens zo’n viering staan we even stil bij ons leven en bij alles wat ons roert, beroert en ontroert.

De B-zolder (lokaal B31) is een ruimte voor kunst, cultuur en creativiteit. Naast de lessen plastische opvoeding kun je er ook tijdens OLVA+ terecht voor allerlei workshops. Het bruist er van bedrijvigheid, wat zich regelmatig vertaalt in tentoonstellingen met werk van onze leerlingen.

 
 

Zorgzaam

De school wil zorgzaam omgaan met elke leerling. We hopen dat je in OLVA mag groeien en bloeien.
Wie persoonlijke problemen heeft of iets wil bespreken, kan daarvoor terecht in ‘The lounge’, op de eerste verdieping van de administratieve blok. Blijf niet zitten met je problemen, maar zoek iemand om erover te praten. Door zorgzaam om te gaan met elkaar bieden we kansen om een gelukkige en tevreden schooltijd door te maken.

Meer informatie ...

Meer informatie? Contacteer ons ...

Kom langs op het onthaal van de school.

Het onthaal is open op:

  • maandag van 8 u. tot 12.30 u. en van 13.30 u. tot 17 u.

  • dinsdag van 8 u. tot 12.30 u. en van 13.30 u. tot 17 u.

  • woensdag van 8 u. tot 12.30 u. en van 13.30 u. tot 15 u.

  • donderdag van 8 u. tot 12.30 u. en van 13.30 u. tot 17 u.

  • vrijdag van 8 u. tot 12.30 u. en van 13.30 u. tot 17 u.

Of neem telefonisch contact op via 050 35 26 10

Of via e-mail naar onthaal@olva.be