Infomomenten en inschrijven

  • Omwille van de Coronamaatregelen verlopen alle infoavonden digitaal. Tijdens de infoavond is het mogelijk om contact te hebben met leerkrachten en directie. De informatie die we tijdens de infoavond geven, blijft nadien beschikbaar.

  • Tijdens code oranje en rood is het - helaas - niet mogelijk om een afspraak te maken voor een infobezoek met rondleiding. We volgen hierbij als school de richtlijnen van het Dept. Onderwijs van de Vlaamse Overheid en het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

  • Alle inschrijvingen van nieuwe leerlingen verlopen digitaal. Zowel vóór als na de inschrijving mag je altijd met ons contact opnemen voor vragen of meer informatie.

Infomomenten

Infobezoeken

Op dit ogenblik zijn infobezoeken op school - helaas- niet toegelaten.

We volgen hierbij als school de richtlijnen van het Dept. Onderwijs van de Vlaamse Overheid en het Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Dit doen we in het belang van de veiligheid voor jou als bezoeker alsook voor onze leerlingen, leerkrachten, opvoeders en andere medewerkers.

Wanneer de richtlijnen wijzigen en infobezoeken worden toegelaten, dan verwelkomen wij je graag voor een bezoek aan onze school.

Je mag altijd met onthaal contact opnemen voor meer informatie op 050 35 26 10.

Voor leerlingen in het 5e en 6e leerjaar

'Ontdek de tofste klas van OLVA'

 

Open het bestand én ontdek ...

Voor ouders (en leerlingen) van het 6e leerjaar

'Van het 6e leerjaar naar 1e jaar secundair'

Dinsdag 2 maart 2021 - 19.30-21 u.

 

Voor ouders (en leerlingen) van het 1e jaar

'Naar het 2e jaar'

 

Dinsdag 18 mei 2021 - 19.30-21 u.

 

 

Meer info beschikbaar vanaf begin mei 2021

Voor ouders (en leerlingen) van het 2e jaar

'Naar de 2e graad'

 

Dinsdag 9 maart 2021 - 19.30-21 u.

Voor ouders (en leerlingen) van het 4e jaar

'Naar de 3e graad'

 

Dinsdag 25 mei 2021 - 19.30-21 u.

 

 

Meer info beschikbaar vanaf begin mei 2021

 
 

Inschrijven

De inschrijvingen verlopen conform de afspraken in het LOP (Lokaal Overleg Platform regio Brugge-Blankenberge) voor alle secundaire scholen in Brugge en omgeving: chronologisch (wie eerst komt, is eerst ingeschreven) en geen voorafgaande registratie of voorinschrijvingen. 

De maximumcapaciteit voor het 1e jaar A is 200 leerlingen. De contingentering (% indicatorleerlingen) is vastgelegd op 33-67.

Vanaf dinsdag 20 april 2021 (7 u.) is het mogelijk om je in te schrijven in onze school.

 

In aanloop naar de vrije inschrijvingen kunnen enkele voorrangsgroepen zich eerder inschrijven:

  • broers of zussen en kinderen van het personeel vanaf maandag 8 maart 2021

  • indicatorleerlingen vanaf maandag 22 maart 2021

 

Je kan enkel inschrijven door het digitale formulier volledig in te vullen.

Als je tot één van de voorrangsgroepen behoort, dan mag je mailen naar onthaal@olva.be of telefonisch contact opnemen via 050 35 26 10 om je inschrijving in orde te brengen.

 

Na ontvangst van je inschrijving krijg je een mail ter bevestiging en wordt een infobrochure met alle praktische informatie in aanloop naar het volgende schooljaar per post verstuurd.